NYELVI TÉMAHÉT

tárgy: nyelvi projekthét-földrajz tantárgy

pedagógus: Lukácsné Henézi Klára

A foglalkozás témája a Duna élővilága és part menti települései voltak, kiemelten Németországra és Ausztriára vonatkozóan.

Alkalmazott módszerek: földgömb használat, kézi- és falitérképek (domborzati, közigazgatási) tanulmányozása, filmvetítés.

A foglalkozás a 6. és a 8. osztály tanuló vettek részt. Örömmel várták a kezdést, fegyelmezetten viselkedtek. Aktívan közreműködtek, érdeklődőek voltak.

A térképeken tanulmányoztuk a két ország elhelyezkedését Európa térképén, megbeszéltük határoló országait, megkerestük fő folyóit, hegyeit, tájegységeit. Röviden foglalkoztunk Németország és Ausztria iparával, mezőgazdaságával, megemlítettünk néhány világmárkát is, amelyek a két ország gyáraiból kerülnek ki. Beszélgettünk Németország helyzetéről, vezető szerepéről amit ma betölt a világgazdaságban, politikában.

Nagyon tetszett nekik az ismeretterjesztő kisfilm, rengeteg új dolgot hallottak, láttak. A zenei aláfestést Strauss Kék Duna keringője adta, amelyet szintén szívesen hallgattak.

A foglalkozás után meg is kérdezték: – Mikor lesz a következő?

——

tárgy: nyelvi projekthét- ének-zene tantárgy

pedagógus: Nagy Gyuláné

A témahét keretében a 6. és a 8. osztály tanulóinak tanítottam meg az „Es klappert die Mühle” cimű sváb gyermekdalt.

A daltanulás először német, majd magyar nyelven történt.

A dal bemutatása után elemeztük a dal szövegét, beszélgettünk a molnárok munkájáról, a vízimalmok működéséről. Megállapítottuk, hogy a dal ¾-es ütemben íródott, ezzel kapcsolatban megemlítettem, hogy ugyanilyen ütemmutató jellemzi a bécsi keringőt is. Megnéztünk kisfilmen egy keringő táncot, mely a „valcer”- keringeni német szóból származik. Ez egy osztrák-bajor tánc, melynek előzményei voltak: – a német tánc, – a landler tánc és a langausz táncok.

A bécsi keringő 1750-től a legnépszerűbb társastánc volt, melyet többféleképpen neveztek: czapedli, németes, dajcs, valcer. Említést tettünk az osztrák keringőkirályról Johann Strauss-ról is.

Miután már magabiztos volt a tanulók daltudása, 3-as lüktetésű ritmuskíséretet is adtuk a dalhoz különböző ritmushangszerekkel.

A daltanulás végén térkép segítségével megnéztük, hogy hol élnek hazánk területén sváb nemzetiségek. Pl. közelünkben Ecseny közsségben az „ecsenyi tutyisok, akikkel tartjuk a kapcsolatot.

A dalt a nyelvi hét zárásakor a két osztály némeg majd magyar nyelven is bemutatta.

——

tárgy: nyelvi projekthét-történelem tantárgy

pedagógus: Tihanyiné Sáfrány Andrea

 

A délutáni rendhagyó történelem órán Wittelsbach Erzsébet királyné, másnéven Sissi életével ismerkedhettek meg azok a hatodik és nyolcadik osztályos tanulók, akik érdeklődtek a téma iránt. Zömében lányok jöttek, hiszen annyit már mindannyian tudtak, hogy a királynő híresen szép volt és sokat tett szépsége és alakja megőrzése érdekében.

 

Témaválasztás indoklása: Mivel 6. és 8. osztályban történelemből sokat hallottak a gyerekek a Habsburgokról igyekeztem a hatalmas anyagból egy olyan érdekes és izgalmas részt kiválasztani, ami  kapcsolódik Németországhoz, Ausztriához, de ugyanakkor nekünk magyaroknak is fontos. A királyok, királynők életéről nem sok szó esik az órákon, Erzsébet királynő méltó uralkodónő volt ahhoz, hogy az ő életének a feldolgozását válasszuk a témahéten.

 

Alkalmazott módszerek: internet használata, könyvtárban Sissi életéről szóló könyvek keresése, kisfilmek vetítése

 

Közösen dolgoztuk fel érdekes és eseménydús életét. Mindenki egy­egy rövid részt kapott az életrajzából és azt olvasta fel a többieknek. Sissi 1837. december 24­én született Münchenben, 7 testvére volt. Megismerkedett Ferenc Józseffel, akihez eredetileg nővérét Helénát szerették volna adni. Ekkor 15 éves volt, Ferenc József pedig 25. Sissinek sokan kellett tanulnia, hogy méltó királyné legyen, megtanult csehül, angolul, franciául, magyarul, később görögül is. 4 gyermeke született, Zsófia aki két évesen meghalt, Gizella, Rudolf és Mária Valéria.

Az öreg császárné Sissit túl fiatalnak tartotta a gyermekneveléshez, így elválasztotta gyermekeitől, nem szólhatott bele nevelésükbe, ezért végleg megharagudott anyósára és keveset tartózkodott a bécsi udvarban. Sokat utazott. Kedvenc hobbija a lovaglás volt, szeretett és tudott is lovagolni.

Az órán a legérdekesebb résznek az bizonyult, amikor arról olvastak a gyerekek, hogy mi mindent vetett be szépsége megőrzése érdekében. Érzékeny volt hajára, csak fehér kesztyűben fésülhették, és fésülés után ellenőrizte mennyi hajszála hullott ki és jaj volt annak a fodrásznak, aki túl sokat fésült ki. A hajmosás is kész tortúra volt, két hetente mosott hajat, ilyenkor minden udvari programját lemondta. Sokat diétázott, tornázott, nagyon vékony volt. Sokszor nyers húst tett az arcára, hogy fiatal maradjon és rózsavízben fürdött.

Az órán rövidfilmet néztünk a Habsburgok nyári rezidenciájáról a Schönbrunni kastélyról és a bécsi Sissi múzeum kiállítási tárgyaiból képet kaphattunk, hogy miért is tartották Sissit a kor divat ikonjának. Láthatták több ruháját, fésülködő asztalát, nyergét is.

Nagyon szerette a magyarokat és ők is őt, koronázási ajándékként kapta a gödöllői kastélyt, amiben szívesen és sokszor időzött, erről is néztünk képeket az órán.

Az óra végére egy szimpatikus uralkodónő képe rajzolódott ki a tanulók előtt, aki szomorú sors jutott, fia öngyilkosság után csak fekete ruhában járt és búskomor lett. Egy utazása során halt meg, amikor éppen a kikötőbe sietett a társalkodónőivel, amikor egy merénylő mellé lépett és egy reszelővel leszúrta 1889­ben Genfben.

 

Az óra végén két tablót készítettünk, amire az előzőleg előkészített Sissit, férjét és a családját ábrázoló képeket helyeztünk, képaláírással, hogy a témahetet záró rendezvényen minden tanuló megnézhesse.

——

tárgy: nyelvi projekthét- testnevelés tantárgy

 

pedagógus: Suszter Annamária

 

A foglalkozás során kétféle játékot tanulhattak meg a tanulók. Az egyik a csocsó, a másik pedig a pétanque.

 

A csocsó első változata Németországban és/vagy Franciaországban jelent meg az 1880-1890-es években és ma is igen népszerű a német férfiak körében.

 

A pétanque igaz, hogy francia eredetű golyójáték, de nagyon elterjedt és kedvelt játék a németek körében.

 

Foglalkozás menete: 1. játék eredetének, eszközeinek megismertetése

  1. játék szabályainak ismertetése
  2. játék menetének ismertetése (kisfilm levetítése)
  3. játék gyakorlatban való elsajátítása

 

Mindkét alkalommal csapatalkotás volt az első lépés, majd körmérkőzéseket játszottak a 6. és 8. osztályos gyerekek.

A csocsó általuk is ismert és kedvelt játék.

A pétanque volt az igazán izgalmas és érdekes számukra, hiszen többségük most hallott róla először.

A mérkőzések befejezése után kihirdettük a csapatverseny eredményét.

 

A témahét záró eseményén a tanulók ismertették a többi érdeklődővel a játékszabályokat, majd bemutatták a játék menetét. Ezután ők maguk vezényelték le a „mérkőzéseket”.

 

A gyerekek élménybeszámolói alapján elmondható, hogy a csocsót a fiúk, a pétanquet lányok játszották szívesebben.

——

tárgy: nyelvi projekthét- rajz tantárgy

pedagógus: Vilhelmné Kollár Margit

A foglalkozás témája Ausztria és Németország nevezetességeinek rajzi megjelenítése, a rajzok tablóvá rendezése. A hatodik osztályosok Ausztria, a nyolcadik osztályosok pedig Németország nevezetességeit, jellegzetességeit rajzolták meg.

Alkalmazott módszerek: tallózás az interneten és a könyvtárban, grafikák, színes vázlatok készítése képek alapján, falitérkép tanulmányozása, tabló készítése, képek rendezése

A foglalkozás jó hangulatú, aktív munkával töltött programnak bizonyult. A tanulók előzetesen készülődtek a munkára, végig fegyelmezetten, érdeklődéssel dolgoztak. Önállóan választották ki a megrajzolandó nevezetességeket, próbálták rajzukon megjeleníteni a tárgy, épület karakterét. Pontosságra, esztétikus mű elkészítésére törekedtek.

Választott nevezetességek Németországból:  Brandenburgi kapu, berlini tv torony, Lübeck város kapu -Holstentor, München-óváros nyugati kapuja, Heidelberg-Neckar folyó hídja (ami hasonlít a kilenc lyukú hídra, frankfurti lakóház, német autógyárak logói,

Választott nevezetességek Ausztriából: Alpok (dús füvű virágos rétek, fenyvesek, havas hegycsúcsok), fa szerkezetű spalettás ház, bécsi Parlament, Kastélymúzeum, Práter, Schönbruni kastély, Steyer traktor, KTM motor, bécsi szelet

A kész alkotásokat két tablón helyezték el, a tablók elkészítésénél, rendszerezésénél érveltek saját elképzelésük mellett. Földrajzi ismereteiket felhasználva figyelmeztették egymást, ha a térképvázlaton valamelyik alkotás rossz helyre került.

Az elkészül tablókat örömmel szemlélték, elégedettek voltak a látvánnyal.

——

Tárgy: nyelvi projekthét, irodalom

Pedagógus: Holczman Ágnes

A projektben résztvevő 6. és 8. osztályos tanulókkal irodalmi barangolást tettünk a német nyelvterületen. Olyan szerzőket választottunk, akikről vagy tanórákon tanultunk, vagy a műveit ismerjük olvasmányainkból, filmekből, tévéből, vagy a nevüket hallhattuk sokszor, hisz dicsőséget szereztek hazánknak is, annak ellenére, hogy Németországban élnek.      

Az írókat, költőket ismert műveken keresztül idéztük fel, majd felkerültek a táblára a róluk készült képek és rövid életrajzi ismertetők, melyeket a gyerekek olvastak fel.

Gyerekkorunk meghatározó szereplője, Bambi Félix Saltent idézte elénk, majd a mindenki által ismert meseszereplők a Grimm fivéreket jelenítették meg. A gyerekek A békakirály című mese dramatizált változatát is előadták. A két Lotti című regényből felolvasott részletet mindenki felismerte, s Erich Kästner neve is ismert volt számukra. A hetedik osztályban megismert, Goethe: A vándor éji dala c. költeményt most Schubert megzenésítésében is meghallgattuk németül. Képek mutatták be a szirének világát, s vele Heine Loreley-át. Felcsendült az Örömóda, az EU himnusza, melyet Schiller Az örömhöz című ódája ihletett. Karácsony összeforrt a Diótörő meséjével, s most egy balett részletet is megnéztünk, s a szerzővel, E.T.A. Hoffmannal is megismerkedtünk. Egy keresztrejtvény Thomas Mann alakját idézte fel, s egy tanuló elszavalta József Attila Thomas Mann üdvözlése című versét is.

Végül magyar, de Németországban élő írókkal foglalkoztunk. Kertész Imre neve mindannyiuk számára ismert volt, a Sorstalanság c. regénynek egy részletét néztük meg, s megtekintettük az író Nobel-díjának oklevelét is. Végül egy titkosírást kaptak, melynek megfejtése a 2015-ben Nemzetközi Man Booker -díjat kapott, Krasznahorkai László neve volt.

Szintetizálásként az összekevert neveket, ismertetőket, képeket kellett helyére tenni, majd a térkép megfelelő területére is felkerültek a nevek. Végül összeállítottunk egy mini könyvtárat a megemlített írók, költők műveiből.

——

Tantárgy: Német nyelv

Tanító: Lukács Anna Klára

Helyszín: Gamási Általános Iskola

Eszközök: projektor, PC-k, PPT, toll, papír, képek, videók

Alkalmazott módszerek: motiváció, kérdés-felelet, magyarázat, közlés, dicséret, értékelés

Egy projektet szerettem volna megvalósítani a gyerekekkel. A célcsoporttal Ausztria és Németország jellegzetességeit ismertettem meg a délutáni foglalkozás során. Előzetesen szóban kikérdeztem őket, hogy miről szeretnének hallani, mi tartozik az érdeklődési körükhöz. Feljegyeztem az adott válaszokat és ez alapján összeállítottam egy diasorozatot, melyben láthatták a gyerekek az országok elhelyezkedését, címereiket, zászlajukat, földrajzi jellegzetességeiket, főbb látványosságaikat, népszokásaikat, gasztronómiájukat. Arra kértem őket, hogy válasszák ki maguknak egy szimpatikus témát, amiről jegyzeteljenek, hogy a foglalkozás végén egy kerek diasorozattá foglalhassuk össze a tapasztalatokat.

A bemutató során meséltem nekik a személyes tapasztalataimról, mivel mindkét országban jártam már és az általam készített képeket is megnéztük. Úgy vettem észre, hogy ezt a részt élvezték a legjobban. Ezután megtekintettünk pár rövid videót:

  • a német fociról (https://www.youtube.com/watch?v=ak7-zXwosxU)
  • az Oktoberfest-ről (https://www.youtube.com/watch?v=pV3jF_IyGk8)
  • a Walpurgisnacht-ról (https://www.youtube.com/watch?v=U10ftE4XQvo)
  • az ételekről (https://www.youtube.com/watch?v=rSuCQwja1MU)
  • és a tájakról (https://www.youtube.com/watch?v=xPeWD61rXlA).

Végezetül kaptak egy kis időt arra, hogy az interneten további adatokat keressenek a választott témájukban és együttesen létrehoztunk egy PPT-t, amit a következő héten bemutathatnak majd a társaiknak és minden célcsoporttag mesél a többieknek a tapasztalatairól. Úgy gondolom, hogy sikeres foglalkozást zártunk. A tanulók érdeklődőek voltak, szívesen vettek részt a munkában. Motiválta őket, hogy a száraz nyelvtani szabályok és témák helyett sokszínű és izgalmas bepillantást nyerhettek a német nyelvű kultúrákba.

——

Az egészséges fejlődés a gamási iskolában-innovatív iskolafejlesztés projekt kertében megrendezett nyelvi témahét zárásaként a résztvevő hatodik és nyolcadik osztályos tanulók 2015. június 8-án délután záró rendezvényen mutatták be az iskola többi diákjának a nyelvi héten létrehozott produktumokat. A diákok a június 1-5 között megrendezett témahéten 7 tantárgy (irodalom, történelem, földrajz, rajz, német nyelv, ének-zene, testnevelés) keretében ismerekedtek meg részletesebben Németország és Ausztria kultúrájával.

A rendezvényen egy kis ízelítőt kaphattak a diákok Németország és Ausztria földrajzából (helyük Európában, határoló országok, nagy folyóik, tájegységeik), a rajz órán készített tablókon rövid ismertető keretében megnézhették a két ország fő nevezetességeit, amelyeket a gyerekek rajzoltak meg.

Egy diák röviden elmesélte a többi tanulónak, hogy mi mindent tudtak meg a rendhagyó történelem órán Erzsébet magyar királynő életéről, szokásairól.

A rögtönzött irodalomórán a gyerekek bemutatták, hogy mely írókról és költőkről beszélgettek a foglalkozás keretében, egy tanuló elszavalta József Attila Thomas Mann üdvözlése című versét és előadták A békakirály című mese dramatizált változatát is.

Majd meghallgathatták diákok előadásában az ének foglalkozáson megtanult „Es klappert die Mühle” cimű sváb gyermekdalt német, majd magyar nyelven is.

A német órán tanult ismereteket egy látványos diavetítés keretében mutatták be a gyerekek, amiben igyekeztek összeszedni, hogy mik, azok a dolgok, amelyekről egyből eszünkbe jut Németország vagy Ausztria. (pl. bécsi karácsonyi vásár, bécsi szelet, bécsi óráskerék, osztrák Alpok, német sörök, német autómárkák stb )

A rendezvény zárásaként a projekthéten résztvevő két osztály vezetésével az iskola tanulói kipróbálhatták a testnevelés órán megismert játékokat. A petanque játékot, ami igaz, hogy nem német eredetű, de nagy népszerűségnek örvend az országban és a csocsó játékot, amelynek első változata Németországban jelent meg. Az iskola tanuló a játékok kipróbálása után megnézhették a diákok által készített tablókat is. (rajz, irodalom, történelem)

Diákok hozzászólásai:

Horváth Cintia (6.osztály): „Nagyon tetszett az egész hét. Sok új dolgot tudhattunk meg a két országról. Nekem legjobban az irodalmi foglalkozás tetszett, mert eljátszottuk A békakirály mesét és én lehettem a kisbéka. A másik kedvencem pedig a német dal tanulása volt, nem is olyan könnyű megtanulni németül egy dalt”

Herman Flórián (6.osztály): „ Jó volt minden foglalkozás, sok érdekes dolgot hallottunk. Legjobban nekem a földrajzi kisfilm tetszett, mert nagyon szép tájakat láthattunk benne. A másik kedvencem pedig a csocsó játék volt. „

Sánta Cimonetta (8. osztály): „Nagyon jók voltak a foglalkozások. Szívesen vettem részt mindegyiken. Sok olyat tudtam meg a két országról, amit eddig nem tudtam. Legjobban a történelmi foglalkozás tetszett, ott is az a rész ahol Sissi szépségtrükkjeivel, ruháival ismerkedhettünk meg.”

Sosterics Szabina (8.osztály) „Tetszett a hét, minden óra nagyon érdekes és más volt, mint egy hagyományos tanóra. Nekem legjobban a rajz és a német foglalkozás tetszett.”

GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT01 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT02 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT03 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT04 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT05 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT06 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT07 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT08 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT09 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT10 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT11 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT12 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT13 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT14 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT15 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT16 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT17 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT18 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT19 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT20 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT21 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT22 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT23 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT24 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT25 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT26 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT27 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT28 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT29 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT30 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT31 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT32 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT33 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT34 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT35 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT36 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT37 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT38 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT39 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT40 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT41 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT42 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT43 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT44 GAMÁS-NYELVI TÉMAHÉT45