A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

A Gamási Általános Iskola az innovatív pályázattal egy új személet kialakítását szeretné megvalósítani nemcsak a gyerekek, de a tanárok, a kollégák körében is. Ennek lényege a sport- és egészségközpontú élet, amit kiegészítünk a 20. században elengedhetetlen idegen nyelvek tudásának, az informatikai lehetőségek kihasználásának, valamint a közeledési ismeretek elsajátításának szükségességével. Tervezünk nyári tábort, Deseda körüli gyalogtúrát, sportprogramokat, közös mozgást, pedagógusképzést és családlátogatásokat is.

Programunkat átfogó és tudatos módon próbáltuk meg összeállítani, úgy, hogy  az egészségtudat, a környezetbarát szemlélet, az idegen nyelvek ismerete kiemelt szerepet kapjon benne, ahogy az egyéni kompetenciák ismerete és a készségfejlesztés. A pályázati konstrukciónk hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve az intézményünkben elérhető szolgáltatások minőségének javításához.

A program során a pályázatban elvárt kötelező tevékenységek közül választható elemekből, mint az ökotábor, a tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények, közlekedési ismeretek oktatása vagy az idegen nyelvi hét megvalósítása, tervezünk mentor programot, pályaorientációs foglalkozásokat, közösségi rendezvényeket és hozzá kapcsolódóan új módszertani kiadványt, valamint egészségnapot is, míg a pedagógusoknak lehetősége lesz két 30 órás továbbképzés keretében a konfliktuskezelés és a lelki egészség tárgyban további fejlődésre.

A program várható eredménye egy alapjában is megváltozott, egészségközpontú gondolkodás, egy új szemlélet  kialakulása, valamint a közösségen belüli, mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, az egyéni kompetenciák felismerése, a kreativitás növelése, a közösségi célok megismerése, az egymás közti kapcsolatok fejlesztése, a differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése révén a hétköznapi helyzetek kezelése, valós kapcsolati rendszerek kialakítása és szinten tartása. A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget biztosítunk, és a valós párbeszéd mellett erősítjük a bevont célcsoport interaktív, online jelenlétét és eligazodását, valamint kapcsolatteremtését és kommunikációját is, egy újonnan , a projekt céljai alá rendelt weboldal létrehozásával és fenntartásával.

A projekt választott tevékenységei, az egyes tevékenységek eredményesen hozzájárulnak a projekt céljához. A pályázat sikeres megvalósulása eredményt hozhat a digitális írástudatlanság megszüntetésében és a diákok alap-készségeinek fejlesztésében, amelyek hozzájárulnak a koncentrációs és logikai készségeik javulásához.

Iskolánk alapvető célja egybevág az innovatív pályázat céljával: a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a roma, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók általános iskolai és középiskolai tanulmányi sikerességének elősegítése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, továbbtanulási utak megerősítése. A gyerekek és szüleik saját elhatározásból választhatják a nem-formális (tapasztalati tanulás) támogató hátteret. A személyes-bizalmi viszony kialakítása a annak érdekében, hogy teljes mértékben feltárásra kerüljenek az egyéni motivációik, nehézségek, egyedi/sajátos működési mechanizmusuk, megteremtődjön azon családias miliő, ahol a szülők és a gyerekek egyaránt „biztonságban” érzik magukat, és megkapnak minden olyan társadalmi integrációs feltételt, melyekhez élethelyzetükből fogva nem férnek hozzá.